De toenemende behoefte aan innovatieve revalidatie producten was de grootste drijfveer achter de oprichting van Hankamp Rehab in 2009. Om precies te zijn bleken niet alleen zorgpartijen er behoefte aan te hebben maar ook de universitaire wereld bleek de komst van een marktpartij in innovatieve revalidatieproducten toe te juichen. Sterker nog, er was  sprake van een wereldwijde vraag. Reden genoeg dus om de krachten te bundelen om zo op de juiste manier aan deze vraag te voldoen.

Kennis is macht, samenwerken is kracht

Zo gezegd zo gedaan. De opgedane contacten tijdens een handelsmissie in de Verenigde Staten en het contact met de Universiteit van Twente leidden al snel tot het ontstaan van de eerste ideeën. Ideeën die op basis van continue en intensieve samenwerking hebben geleid tot daar waar Hankamp Rehab zich op dit moment bevindt.  Nu, 9 jaar later, zijn we namelijk niet alleen distributeur van revalidatieproducten van onze partners maar zijn we zelf ook volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten. Daarnaast, richten we ons op het verbeteren van bestaande producten. Er is immers altijd ruimte voor verbetering.